ทำไมต้องทำ CRM

CRM หรือ Customer Relationship Management คือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งธุรกิจเกือบทุกธุรกิจให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอย่างมาก เพราะลูกค้า…(อ่านต่อ)…