CANS Communication

CANS Auto Dial Survey

อาวุธของการสื่อสารที่ทำให้สามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์หลายเบอร์ในเวลาพร้อมกัน

CANS Auto Dial Survey คืออะไร

CANS Auto Dialer Survey คือ การโทรออกอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบประกาศข้อความอัตโนมัติ  และสามารถแจ้งข้อมูลต่าง ๆ จากฐานข้อมูลได้ เช่น ยอดคงเหลือ จำนวนเครดิต ชื่อ คะแนน วันที่ เวลา เหมาะกับการทำการตลาด แจ้งโปรโมชั่น แจ้งข้อมูลทางเครดิต หรือธนาคาร ซึ่งลดเวลาในการทำงานของพนักงาน Call Center และช่วยให้ธุรกิจลดค่าใช้จ่ายในการโทรหาลูกค้าได้อย่างมหาศาล นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงาน Call Center โฟกัสกับงานที่จำเป็นและมีความซับซ้อน เช่น ติดต่อให้บริการลูกค้าที่มีความต้องการที่ซับซ้อน 

 

CANS Auto Dial Survey ตอบโจทย์อะไรบ้าง

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

CANS Auto Dial Survey ช่วยส่งข้อความอัตโนมัติหาลูกค้าได้หลายหมายเลขโทรศัพท์พร้อมกัน ช่วยให้พนักงานไม่ต้องพูดประโยคเดิม ๆ กับลูกค้าคนใหม่ ๆ

ช่วยประหยัดค่าโทร

CANS Auto Dial Survey สามารถโทรไปยังหลายเลขหมายได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้ประหยัดเวลาในการโทร

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทันท่วงที

การตอบกลับหรือส่งข้อมูลแก่ลูกค้ารวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้น ช่วยสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ายืนยาวขึ้น