CANS Communication

CANS Voice Gateway

อาวุธทางธุรกิจ ทำให้ทุกนาทีที่โทรคุ้มค่ามากที่สุดผ่านอุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐานเป็นโทรศัพท์มือถือ

CANS Voice Gateway คืออะไร

CANS Voice Gateway อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐานเป็นโทรศัพท์มือถือ ทำให้ธุรกิจสามารถใช้โทรศัพท์พื้นฐานโทรออกด้วยโปรโมชั่นมือถือ เพื่อช่วยลดค่าโทรศัพท์ได้ สามารถใช้งานร่วมกับตู้สาขาโทรศัพท์ได้ทุกแบรนด์ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นของ Panasonic, NEC, Toshiba, Ericsson, Forth, Avaya ฯลฯ รองรับทุกคลื่นความถี่ GSM และ 3G ของทุกเครือข่ายทั้ง AIS, TRUEMOVE H และ DTAC

CANS Voice Gateway ตอบโจทย์อะไรบ้าง

เสียงชัดระดับ HD

CANS Voice Gateway ให้คุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD มีระบบป้องกันเสียงสะท้อน และเสียงรบกวน (Echo and Noise Cancellation) สามารถปรับระดับเสียงให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้ หมดกังวลเรื่องเสียงซ่า เสียงก้อง เสียงเบา ฯลฯ

มั่นใจในคุณภาพ

ติดตั้งมาแล้วกว่า 10,000 เครื่อง ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านการใช้งานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ล้านนาทีต่อปี จึงรับประกันได้ถึงความเสถียรของระบบ และการรองรับสัญญาณซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย

ระบบมีความเสถียรภาพ

ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก กสทช. เป็นรายแรกในประเทศไทย รวมถึงผ่านการทดสอบทางวิศวกรรมทั้งเรื่องคุณภาพเสียงและความเสถียรของอุปกรณ์ จากห้องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ CANS Voice Gateway

ระบบป้องกันเสียงสะท้อน

CANS Voice Gateway มีระบบป้องกันเสียงสะท้อนและเสียงรบกวน เพิ่มคุณภาพของเสียงในการใช้งาน

ป้องกันสัญญาณรบกวน

มีการป้องกันสัญญาณรบกวนจากการเชื่อมต่อโครงข่าย

กดเบอร์ต่อได้ตามมาตรฐาน

CANS Voice Gateway รองรับการกดเบอร์ต่อได้ตามมาตรฐาน TOT, CAT, TT&T, TRUE

เชื่อมต่อตู้สาขาได้ทุกรุ่น

สามารถเชื่อมต่อกับ PBX ตู้สาขาโทรศัพท์ได้ทุกรุ่น ได้แก่ Panasonic, Nec, Avaya, Ericsson, Toshiba และ Forth