CANS Communication

CANS Voice Gateway

เป็นหนึ่งในเครื่องมือ ที่ทำให้การสื่อสารทางโทรศัพท์ขององค์กรคุณมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้นในทุกนาทีที่ใช้งาน

CANS Voice Gateway คืออะไร

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณโทรศัพท์ มีผลให้สามารถใช้โทรศัพท์พื้นฐานเพื่อโทรออกด้วยโปรโมชั่นเหมาจ่ายของซิมมือถือ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานร่วมกับตู้สาขาโทรศัพท์ (PBX) หลากหลายแบรนด์ เช่น Panasonic, NEC, Toshiba, Ericsson, Forth, Avaya ฯลฯ

ทำไมต้องเลือก CANS Voice Gateway

เสียงชัดระดับ HD

CANS Voice Gateway ให้คุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD มีระบบป้องกันเสียงสะท้อน และเสียงรบกวน (Echo and Noise Cancellation) สามารถปรับระดับเสียงให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้ หมดกังวลเรื่องเสียงซ่า เสียงก้อง เสียงเบา ฯลฯ

คุณภาพและความเสถียรของอุปกรณ์

ติดตั้งมาแล้วกว่า 10,000 เครื่อง ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านการใช้งานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ล้านนาทีต่อปี จึงรับประกันได้ถึงความเสถียรของระบบ และการรองรับสัญญาณซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย

มาตรฐาน กสทช.

ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน กสทช. เป็นรายแรกในประเทศไทย ซึ่งยืนยันว่าได้ผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเด่นของ CANS Voice Gateway

ระบบป้องกันเสียงสะท้อน

มีระบบป้องกันเสียงสะท้อนและเสียงรบกวน ทำให้เพิ่มคุณภาพของเสียงในการใช้งาน

ป้องกันสัญญาณรบกวน

มีการป้องกันสัญญาณรบกวนจากการเชื่อมต่อโครงข่าย

กดเบอร์ต่อได้ตามมาตรฐาน

CANS Voice Gateway รองรับการกดเบอร์ต่อได้ตามมาตรฐาน TOT, CAT, TT&T, TRUE

เชื่อมต่อตู้สาขาได้หลากหลาย

สามารถเชื่อมต่อกับตู้สาขาโทรศัพท์ (PBX) ได้หลายแบรนด์ เช่น Panasonic, Nec, Avaya, Ericsson, Toshiba และ Forth และอื่นๆ