CANS Communication

ดู Report ยังไงให้รู้เรื่อง

การทำธุรกิจระบบ Call Center ก็เหมือนการสู้รบในสงคราม การมีนักรบที่ดีและอาวุธที่ดีก็เหมือนมีชัยไปกว่าครึ่ง แต่ถึงอย่างไรก็ตามหากนักรบที่แข็งแกร่งไม่สามารถใช้อาวุธได้อย่างถูกวิธี ต่อให้เก่งกาจแค่ไหนก็ย่อมแพ้คนที่ใช้อาวุธเป็น การเอาชนะสงครามที่ดีที่สุดไม่ใช่การรู้คู่แข่งเพียงอย่างเดียว แต่การรู้ตัวเองนี่แหละคือกลยุทธ์ในการต่อสู้ที่ดีที่สุด หากเราไม่รู้จักตัวเองดีพอ ไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไร หรือมีจุดอ่อนอะไร ไม่ประเมินตัวเอง ก็ไม่ต่างอะไรกับการเอาอาวุธที่มีทิ่มแทงตัวเอง จะดีกว่าไหมถ้าหากเราเข้าใจในธุรกิจเรามากขึ้น ฝึกฝนนักรบหรือพนักงานของเราให้แกร่ง ด้วย Report ของ CANS ที่ช่วยให้เข้าใจถึงปัญหาหรือจุดที่ต้องแก้ไข แล้วนำไปปรับปรุงพัฒนาให้การทำงานให้ดีขึ้น เพื่อให้การบริการที่ดีและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการดู Report ให้เป็นจึงเป็นหัวใจสำคัญของระบบ Call Center หากใช้เป็น นำไปใช้อย่างถูกวิธีก็ย่อมเกิดประโยชน์ต่อองค์กร

วิธีการดู Report

1. เลือก Queue, Extention, วันและเวลาที่ต้องการ จากนั้นกด Display Report

2. ในหน้า Distribution นี้ เป็นข้อมูลโดยสรุปโดยแยกตามข้อมูล Queue หรือแยกเป็นช่วงเวลา (วัน,เดือน,ปี,ชั่วโมง,แต่ละวันในสัปดาห์) และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เป็นไฟล์ Excel, CSV, PPF ได้ 

3. Answered จะแสดงผลการรับสายทั้งหมดและแสดงประสิทธิภาพของ Agent โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เป็น Excel, CSV, PDF และกราฟในรูปแบบ PNG ได้

4. Unanswered แสดงสายที่ไม่ได้รับหรือถูกตัดสาย

5. Real-time เป็น Report ที่แสดงการใช้งานของ Agent และ Queue ซึ่งสามารถดูได้ว่ามี Agent คนใดใช้งานอยู่ มีการใช้สายในลักษณะใดหรือมีการใช้งาน Queue ในขณะนั้นอย่างไร

6. ดูข้อมูล Agent Summary และข้อมูล Agent Availability ได้ที่เมนู Agent

ด้วยฟังก์ชันเมนูต่าง ๆ ใน Report ของ CANS Communication จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เห็นถึงจุดดี และจุดที่ต้องแก้ของระบบการทำงานของระบบ Call Center ของผู้ใช้ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาให้การทำงานดีขึ้น ที่ตอบโจทย์ลูกค้า และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า พร้อมโอกาสในการหาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเดิมให้ยังคงอยู่ตลอดไป

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่น่าสนใจ

8×8 lnc. ประกาศเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Fuze, Inc

8×8, Inc. (NYSE: EGHT) ผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มการสื่อสารบนคลาวด์ ประกาศเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Fuze, Inc. ซึ่งเป็นผู้นำด้านการสื่อสารบนคลาวด์…(อ่านต่อ)